Danh sách khóa sinh tham gia khóa tu tuổi trẻ “Tâm Hiếu – Tâm Phật”

Ngày 30-07-2015 | Chuyên mục: 14 Chữ, Hà Nội 14 Chữ, Theo dòng sự kiện

14CHU – Ban tổ chức Khóa tu tuổi trẻ “Tâm Hiếu – Tâm Phật” xin được cập nhật danh sách các khóa sinh chính thức tham dự khóa tu cụ thể như sau:

 Sẽ diễn ra khóa tu tuổi trẻ “Tâm Hiếu – Tâm Phật” lần đầu tiên tại Yên Tử

1. Phật tử Đào Thị Tuyền (1986)

2. Phật tử Đặng Thu Hằng (1987)

3. Phật tử Bùi Ngọc Toản (1989)

4. Phật tử Nguyễn Thu Ngọc (1990)

5. Phật tử Nguyễn Hồng Hạnh (1991)

6. Phật tử Nguyễn Thị Hiền (1952)

7. Phật tử Nguyễn Tuyết Linh (1980)

8. Phật tử Phạm Thị Thuỳ Phương (1984)

9. Phật tử Nguyễn Thị Thanh (1982)

10. Phật tử Hà Thảo (1986)

11. Phật tử Thuý An (1993)

12. Phật tử Phó Viết Hiếu (1994)

13. Phật tử Lê Nguyễn Ngọc Phượng (1995)

14. Phật tử Mỹ Hạnh Phương (1972)

15. Phật tử Mỹ Hạnh Thuận (1997)

16. Phật tử Lê Vũ Ngọc Kiên (1989)

17. Phật tử Nguyễn Ánh Ngọc (1984)

18. Phật tử Phạm Thị Trang (1987)

19. Phật tử Trịnh Thị Linh (1996)

20. Phật tử Vương Thị Hồng Duyên (1995)

21. Phật tử Vũ Thị Vân Anh (1990)

22. Phật tử Nguyễn Tuấn Long (1988)

23. Phật tử Nguyễn Thị Trà Mi (1993)

24. Phật tử Nguyễn Minh Sơn (1989)

25. Phật tử Dương Hoàng Loan (1984)

26. Phật tử Nguyễn Lê Thu Hằng (1986)

27. Phật tử Lê Văn Quyết (1991)

28. Phật tử Vương Đình Toàn

29. Phật tử Nguyễn Thị Hưng

30. Phật tử Phạm Hiền (1991)

31. Phật tử Tường Hiền (1993)

32. Phật tử Nhữ Thị Đào (1981)

33. Phật tử Trần Thị Hạnh (1985)

34. Phật tử Chân Mỹ Anh (1989)

35. Phật tử Đoàn Thị Chúc (1995)

36. Phật tử Lưu Thu Trang (1980)

37. Phật tử Nguyễn Thị Thu (1987)

38. Phật tử Lê Thị Hoài Thương (1992)

39. Phật tử Đào Thảo Lịch (1994)

40. Phật tử Nguyễn Thị Yến (1990)

41. Phật tử Nguyễn Mạnh Hùng (1990)

42. Phật tử Nguyễn Thu Trang (1994)

43. Phật tử Trần Thị Thu Hà (1994)

44. Phật tử Nguyễn Đức Khiêm (1979)

45. Phật tử Lưu Nguyễn Ngân Hà (1998)

46. Phật tử Lưu Nguyễn Minh Hà (2003)

47. Phật tử Nguyễn Thị Hà (1972)

48. Phật tử Nghiêm Thị Huyền (1993)

49. Phật tử Trần Thị Hoa (1993)

50. Phật tử Trần Thị Dung (1995)

51. Phật tử Nguyễn Thị Liễu (1994)

52. Phật tử Nguyễn Thị Thùy An (1990)

53. Phật tử Trần Văn Viễn (1989)

54. Phật tử Nguyễn Thị  Huế (1957)

55. Phật tử Vũ Thị Lan Hương (1990)

56. Phật tử Nguyễn Doãn Thành (1993)

57. Phật tử Trần Xuân Hạnh (1977)

58. Phật tử Lê Thu Lan (1988)

59. Phật tử Trần Thị Thu Huyền (1981)

60. Phật tử Nguyễn Thị Hân (1990)

61. Phật tử Ngô Thái Hà (1981)

62. Phật tử Ngô Thị Giang (1989)

63. Phật tử Nguyễn Thị Hoàn (1983)

64. Phật tử Chu Đỗ Nhật Linh (1994)

65. Phật tử Phạm Thị Minh Phương (1987)

66. Phật tử Lương Thị Thu Trang (1992)

67. Phật tử Vũ Thị Hường (1990)

68. Phật tử Vũ Thị Ngoan (1990)

69. Phật tử Trần Bá Trình (1994)

70. Phật tử Hoàng Thị Vui (1994)

71. Phật tử Trương Diệu Linh (1994)

72. Phật tử Vi Thanh Tuyền (1993)

73. Phật tử Bùi Thị Thu Trang (1993)

74. Phật tử Phan Văn Trung (1993)

75. Phật tử Vũ Hữu Trung Kiên (1993)

76. Phật tử Đào Quang Huy (1993)

77. Phật tử Đỗ Thị Ngọc Hà (2001)

78. Phật tử Nguyễn Thế Ngọc (1993)

79. Phật tử Nguyễn Thị Ly Ly (1994)

80. Phật tử Phạm Thị Chinh (1990)

81. Phật tử Đào Duy Tiến (1982)

82. Phật tử Bùi Thị Nhã (1990)

83. Phật tử Hoàng Thị Minh (1991)

84. Phật tử Hứa Hà Lê (1994)

85. Phật tử Vũ Ngọc Trâm (1994)

86. Phật tử Nguyễn Đỗ Thái Hưng (1994)

87. Phật tử Ngô Văn Thịnh (1992)

88. Phật tử Nguyễn Thanh Định (1985)

89. Phật tử Ninh Quỳnh Trang (1993)

90. Phật tử Nguyễn Hải Long (1986)

91. Phật tử Nguyễn Thanh Thảo (1995)

92. Phật tử Nguyễn Thị Mai (1988)

93. Phật tử Đinh Thị Thanh Hà (1995)

94. Phật tử Đặng Thị Kim Tuyến (1985)

95. Phật tử Dương Thị Hương Trang (1991)

96. Phật tử Lý Văn Thúy (1961)

97. Phật tử Nguyễn Thị Minh (1965)

98. Phật tử Nguyễn Tuấn Kiệt (1991)

99. Phật tử Mỹ Hạnh Ý (1982)

100. Phật tử Bùi Thị Thanh Hà (1986)

101. Phật tử Bùi Thanh Hằng (1984)

102. Phật tử Võ Thị Như Hoa (1994)

103. Phật tử Đinh Ngọc Khánh Linh

104. Phật tử Nguyễn Thị Hồng Hoa (1989)

105. Phật tử Nguyễn Văn Thanh (1990)

106. Phật tử Vương Thị Hồng Tơ (1997)

107. Phật tử Hà Thị Vân Anh (1995)

108. Phật tử Bùi Thanh Như (1994)

109. Phật tử Trần Thị Tú (1990)

110. Phật tử Nguyễn Quốc Toản (1988)

111. Phật tử Đào Thị Tuyết (1995)

112. Phật tử Trịnh Thị Việt Chinh (1995)

113. Phật tử Nguyễn Phương Thủy (1995)

114. Phật tử Vũ Thị Duyên (1994)

115. Phật tử Đào Thị Phúc (1994)

116. Phật tử Nguyễn Duy Hiển (1983)

117. Phật tử Nguyễn Trung Kiên (1992)

118. Phật tử Lê Thị Thùy (1991)

119. Phật tử Lê Thị Thanh Lưu (1994)

120. Phật tử Nguyễn Thị Huê (1994)

121. Phật tử Hoàng Anh Tuấn (1994)

122. Phật tử Nguyễn Văn Quang (1994)

123. Phật tử Vũ Minh Giang (1993)

124. Phật tử Nguyễn Thị Nhung (1994)

125. Phật tử Tạ Văn Sáng (1985)

126. Phật tử Nguyễn Thị Kim Ngọc (1979)

127. Phật tử Vũ Thị Vui (1995)

128. Phật tử Phan Phương Thảo (1995)

129. Phật tử Dương Thanh Thủy (1989)

130. Phật tử Nguyễn Thanh Xuân (1990)

131. Phật tử Đào Thị Thu Hằng (1995)

132. Phật tử Nguyễn Thị Liên Hương (1976)

133. Phật tử Nguyễn Thị Hiếu (1983)

134. Phật tử Nguyễn Thị Bình (1995)

135. Phật tử Phạm Thị Phương (1995)

136. Phật tử Dương Văn Quế (1994)

137. Phật tử Nguyễn Thị Ngọc Huyền (1994)

138. Phật tử Nguyễn Viết Tuyên (1989)

139. Phật tử Nguyễn Thị Minh Ngọc (1991)

140. Phật tử Nguyễn Thu Trang (1998)

141. Phật tử Phạm Quốc Trịnh (1995)

142. Phật tử Đoàn Thị Hải Yến (1994)

143. Phật tử Nguyễn Văn Thường (1991)

144. Phật tử Chu Thị Hảo (1990)

145. Phật tử Hoàng Đình Vinh (1996)

146. Phật tử Bùi Hồng Nhung (1989)

147. Phật tử Ngô Thị Duyên (1967)

148. Phật tử Lã Thị Vân Anh (1995)

149. Phật tử Tống Trà My (1995)

150. Phật tử Đỗ Thúy (1992)

151. Phật tử Đặng Đình Khánh (1993)

152. Phật tử Dương Đức Anh (1994)

153. Phật tử Trương Quỳnh Trang (1996)

154. Phật tử Trương Trung Hưng (2000)

155. Phật tử Lê Văn Đạt (1993)

156. Phật tử Lê Thị Ngọc Ánh (1991)

157. Phật tử Lê Quỳnh Mai (1995)

158. Phật tử Nghiêm Xuân Duy (1991)

159. Phật tử Nguyễn Thị Hạnh (1988)

160. Phật tử Dương Thị Minh Ngọc (2009)

161. Phật tử Lăng Thị Nơi (1990)

162. Phật tử Mai Thị Hoa (1987)

163. Phật tử Đinh Thị Quỳnh (1994)

164. Phật tử Nguyễn Bình Minh (1997)

165. Phật tử Phạm Thị Mến (1989)

166. Phật tử Nguyễn Phú Vũ (1993)

167. Phật tử Nguyễn Hữu Thắng (1993)

168. Phật tử Nguyễn Diệu Thu (1995)

169. Phật tử Trần Thị Thảo (1990)

170. Phật tử Nguyễn Thị Phương (1995)

171. Phật tử Phùng Thị Dung (1995)

172. Phật tử Đào Thùy Linh (1995)

173. Phật tử Tống Thị Hoa (1991)

174. Phật tử Tống Thị Hiền (1968)

175. Phật tử Tống Thị Mai (1989)

176. Phật tử Phạm Thị Hương (1989)

177. Phật tử Hà Thị Phượng (1991)

178. Phật tử Lê Ngọc Quỳnh (1993)

179. Phật tử Hoàng Kim Ngọc (1990)

180. Phật tử Nguyễn Thị Huyền (1994)

181. Phật tử Mai Thu Trang (1994)

182. Phật tử Nguyễn Thị Liên (1990)

183. Phật tử Hồ Thị Mỹ Hạnh (1991)

184. Phật tử Phùng Thị Ban (1993)

185. Phật tử Nguyễn Thanh Tuyến (1982)

186. Phật tử Vương Kim Thúy (1995)

187. Phật tử Dương Thị Duyên (1992)

188. Phật tử Phạm Thị Thanh Tâm (1989)

189. Phật tử Nguyễn Thị Thanh (1990)

190. Phật tử Bùi Trung Duyệt (1990)

191. Phật tử Nguyễn Đăng Tài (1989)

192. Phật tử Lưu Thị Ngọc Hà (1989)

193. Phật tử Tạ Văn Trường (1988)

194. Phật tử Nguyễn Thu Hà (1990)

195. Phật tử Vũ Kim Thu (1981)

196. Phật tử Nguyễn Thị Minh Thúy (1988)

197. Phật tử Nhữ Ngọc Thanh (1999)

198. Phật tử Cấn Quang Minh (1995)

199. Phật tử Hoàng Thị Hoa

200. Phật tử Lục Thị Thu Trà (1994)

201. Phật tử Giản Thị Hà Linh (1995)

202. Phật tử Tào Mạnh Lực (1980)

203. Phật tử Trần Thị Huyền (1994)

204. Phật tử Nguyễn Thị Nga (1989)

205. Phật tử Lê Thị Oanh (1991)

206. Phật tử Đào Anh Sơn (1984)

207. Phật tử Đỗ Vũ Bảo (1975)

208. Phật tử Tạ Thị Hải (1993)

209. Phật tử Nguyễn Tuyết Chinh (1962)

210. Phật tử Đặng Minh Trang (1994)

211. Phật tử Phạm Thị Hiền (1973)

212. Phật tử Phạm Thị Xuyên (1965)

213. Phật tử Trịnh Vân Anh (1994)

214. Phật tử Nguyễn Thị Nông (1991)

215. Phật tử Nguyễn Thị Vân (1989)

216. Phật tử Lê Thị Nga (1991)

217. Phật tử Tạ Văn Quyết Thành (1993)

218. Phật tử Nguyễn Ngọc Anh (1992)

219. Phật tử Phạm Thị Phương (1996)

220. Phật tử Lê Thị Thảo (1977)

221. Phật tử Nguyễn Thị An (1993)

222. Phật tử Phan Thị Vòng (1991)

223. Phật tử Lê Thị Ánh Quỳnh (1993)

224. Phật tử Trần Văn Thắng (1988)

225. Phật tử Nguyễn Quỳnh Như (1976)

226. Phật tử Huỳnh Thị Cẩm Giang (1995)

227. Phật tử Nguyễn Đức Hài (1988)

228. Phật tử Lê Thị Thủy (1989)

229. Phật tử Lê Thị Thu Trang (1988)

230. Phật tử Nguyễn Thị Phượng (1991)

231. Phật tử Nhữ Thị Lam (1990)

232. Phật tử Nguyễn Thị Thu (1985)

233. Phật tử Nguyễn Thị Mai Linh (Yêu cầu liên hệ về BTC để chuyển thông tin cụ thể)

234. Phật tử Ngô Thị Hiền (1991)

235. Phật tử Nguyễn Minh Thu (1991)

236. Phật tử Đinh Hồng Quang (1991)

237. Phật tử Nguyễn Thị Hà Tĩnh (1984)

238. Phật tử Lương Hữu Tâm (1986)

239. Phật tử Nguyễn Hoài Hương (1993)

240. Phật tử Bùi Văn Chương (1993)

241. Phật tử Tạ Duy Đức (1992)

242. Phật tử Lê Thị Hường (1981)

243. Phật tử Dương Thị Thuý (1992)

244. Phật tử Nguyễn Thị Thanh Nga (1992)

245. Phật tử Nguyễn Thanh Tuấn (1983)

246. Phật tử Nguyễn Việt Hà (1991)

247. Phật tử Đỗ Thị Vân (1989)

248. Phật tử Vũ Thị Tuyết Mai (1992)

249. Phật tử Lâm Thị Dệt (1958)

250. Phật tử Bùi Thị Mến (1958)

251. Phật tử Nguyễn Thị Hường

252. Phật tử Tình Vũ

253. Phật tử Vũ Tình

254 – 260. Nhóm 6 thành viên Ban tôn giáo chính phủ trung ương.

Danh sách khóa sinh đã được chốt. BTC không còn tiếp nhận mọi sự đăng ký./.

11214236_926326067428275_6699180302620105589_n
Trở về miền đất Phật..

Đề nghị khóa sinh kiểm tra thông tin cá nhân cụ thể tại đây, nếu có sai sót xin quý vị vui lòng liên hệ về BTC Khóa tu để cung cấp và thay đổi thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho BTC cung cấp các thông tin quan trọng, cập nhật của khóa tu tới quý vị.

Thông tin liên hệ: Phật tử Đỗ Trang Trang – SĐT: 0988 625 790

CLB Hà Nội 14 Chữ đang vận động tiền thuê xe để đưa đón các Khóa sinh từ Hà Nội đi Yên Tử và chiều ngược lại. Với mong muốn giảm thiểu chi phí tối đa nhất cho các khóa sinh bởi vì có người tham dự đã đi làm và có điều kiện kinh tế, cũng có người còn đang đi học và để tham dự khóa tu là cả một sự cố gắng tiết kiệm của bản thân.

CLB Hà Nội 14 Chữ mong mọi người đã đủ duyên tham gia khóa tu, hoặc chưa đủ duyên tham gia khóa tu lần này cùng nhau gieo tạo phước lành, lĩnh hội công đức từ khóa tu sẽ diễn ra bằng việc tùy hỷ phát tâm bồ đề yểm trợ tịnh tài về chương trình để có kinh phí thuê xe phục vụ khóa sinh.

Hình thức ủng hộ: 

1 – Trực tiếp tại CLB Hà Nội 14 Chữ (Số 9 Ngõ 90 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

2 – Thông qua số tài khoản trực tuyến của CLB Hà Nội 14 Chữ

Ngân hàng Techcom Bank

Chủ tài khoản: Lưu Thu Hà

Mã số TK: 1902 7545 39 1992 – Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Thuê xe

Ngân hàng Vietcom Bank

Chủ tài khoản: Lưu Thu Hà

Mã số TK: 0011 00414 0727 – Sở giao dịch Vietcombank tại Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Thuê xe

Ngân hàng Vietin Bank

Chủ tài khoản: Lưu Thu Hà

Mã số TK: 711A58998891 – Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Thuê xe

Lưu ý: Ghi rõ thông tin nội dung chuyển khoản là “Thuê xe”. 

Ban tổ chức 

17 bình luận

 1. Lê Thị Hải Yến says:

  Mình ở Quảng Ninh, muốn cùng cho con nhỏ 2 tuổi đi cùng thì có đc ko? Và nộp lệ phí ntn? cảm ơn BTC!

  • Admin says:

   Bạn liên hệ trực tiếp Phật tử Đỗ TRrang Trang để được hướng dẫn nhé.

 2. bùi văn trường says:

  em đang muốn đăng ký cho 3 người đi,cho em hỏi sáng mai em ra đăng ký có được không hay đã đủ số lượng rồi ạ

  • Admin says:

   Bạn qua CLB đăng ký hoặc chuyển khoản nhé. Hiện tại chương trình vẫn tiếp nhận khóa sinh ạ.

 3. bùi văn trường says:

  chị cho em link đăng ký,e tìm ko dc

 4. Tạ Văn Trường says:

  Tôi có 1 số câu hỏi: Số lượng người đi là bao nhiêu? Không biết BTC đủ số lượng chưa? Hình thức đi lại, đến đây ăn ở ngủ thế nào? Tôi muốn đưa vợ và con nhỏ 2 tuổi đi cùng có được ko?

  • Admin says:

   Tổng số lượng khóa sinh là 300 khóa sinh. Hiện tại BTC đang tiếp nhận khóa sinh. BTC sẽ sắp xếp xe ô tô để di chuyển đi và về (Hiện tại BTC đang vận động tịnh tài để mọi người tùy hỷ đóng góp). Ăn và ở sẽ do BTC sắp xếp và sẽ có cuộc họp tại Hà Nội trước khi đi Yên Tử để phổ biến thông tin cụ thể. Vợ chồng bạn có thể đăng ký tham gia. Đối với con nhỏ 2 tuổi thì BTC sẽ linh động để gieo duyên cho bé cùng tham dự nhưng dưới sự giám sát của vợ chồng bạn và BTC khóa tu.

 5. Nguyễn Thị Yến says:

  Em có một số câu hỏi: Quần áo mặc khi tham gia khóa tu có thông nhất loại nào không ạ? Và quần áo do cá nhân tự chuẩn bị đúng không ạ????? Khi nào thì có thông tin cụ thể về lịch trình khóa tu ạ? Em cảm ơn!

  • Admin says:

   Trang phục sẽ do BTC cấp phát cho khóa sinh nhé bạn. Lịch trình cụ thể bạn cứ theo dõi trên website CLB. Khi nào có BTC sẽ công bố tại đây.

 6. Nguyễn Thị Thanh Nga says:

  Mình đã đăng ký tham gia, chuyển tiền, gửi đầy đủ thông tin theo yêu cầu mà sao không có tên mình trong danh sách vậy. :(

  • Admin says:

   Danh sách BTC thường update vào cuối ngày, bạn vui lòng kiểm tra lại xem đã có thông tin của bạn chưa nhé.

   • Nguyễn Thị Thanh Nga says:

    Vậy mình đợi đến cuối ngày hôm nay xem sao, vì mình đã làm xong hết thủ tục từ trưa hôm qua rồi. Trưa nay mình check vẫn không có tên nên mình mới thắc mắc.

 7. Nguyen Thi Phuong says:

  Chao CLB va gia dinh tam linh 14 chu

  Toi la Nguyen Thi Phuong, Phap danh Dieu Van, khi CLB, BTC to chuc khoa tu thu 2 xin hoan hy gui email cho toi duoc khong ah?

  Tran trong cam on

Bình luận:


✿ Hà Nội: Ngõ 93 Cầu Giấy,Q. Cầu Giấy Hà Nội ✿ TP.HCM: Số 197/20 Cao Đạt, P.1, Q.5, TP.HCM