Danh sách tiếp nhận các khoản ủng hộ chương trình bữa ăn sáng cho học sinh vùng cao

Ngày 28-12-2015 | Chuyên mục: Áo Ấm Vùng Cao, Hà Nội 14 Chữ, Theo dòng sự kiện, Tin Tức - Sự Kiện

(14CHU) Sau khi đưa thông tin về chương trình “Hỗ trợ bữa sáng vùng cao tới các học sinh Ngàm Đăng Vài” tại Hoàng Su Phì, Hà Giang. Ban tổ chức chương trình đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các tấm lòng vàng, nhà hảo tâm dành cho các học sinh vùng cao. Tổng số tiền tiếp nhận đến thời điểm hiện tại là: 10.849.000 đồng. Số dư sau khi hỗ trợ Tháng 11, 12/2015 là: 1.949.000 đồng (Chưa hỗ trợ tháng 1/2016).

962e71e8-feef-445e-a90e-9ade516b5509
Bữa sáng vùng cao được CLB Hà Nội 14 Chữ tổ chức đỡ đầu tới các em học sinh mầm non và tiểu học xã Ngàm Đăng Vài được ăn sáng hàng ngày trước khi vào lớp học

Dưới đây là bảng kê chuyển tiền các đợt từ chương trình lên địa phương và danh sách ủng hộ, đóng góp chi tiết của các nhà hảo tâm:

 

Danh sách tiếp nhận đóng góp, ủng hộ từ các nhà hảo tâm:

Ngày 10/12/2015:

1, Phật tử Hoàng Ngọc Oanh (CK Vietcom Bank – Số tham chiếu: VNVT – 0174173): 200.000 đồng

2, Phật tử Ẩn danh (CK Vietcom Bank – Số tham chiếu: VNCK – 0030021): 2.000.000 đồng

Ngày 11/12/2015:

3, Phật tử Vũ Thị Ngoan (CK Vietcom Bank – Số tham chiếu: VNMB – 0161295): 100.000 đồng

4, Phật tử Trần Minh Đức (Trực tiếp tại CLB): 300.000 đồng

Ngày 14/12/2015:

5, Phật tử Phạm Thị Vui (CK Vietcom Bank – Số tham chiếu: F020 – 0000051): 300.000 đồng

6, Phật tử Nguyễn Linh (Trực tiếp tại CLB): 1.000.000 đồng

Ngày 15/12/2015:

7, Phật tử Nguyễn Thị Thanh – Việt Hưng (CK Vietcom Bank – Số tham chiếu: VNCK – 0058679): 300.000 đồng

Ngày 16/12/2015:

8, Phật tử Nguyễn Phương Dung (CK Vietcom Bank – Số tham chiếu: ZZ01 – 0003461): 200.000 đồng

Ngày 17/12/2015:

9, Phật tử Nguyễn Thị Thu Hằng (CK Vietcom Bank – Số tham chiếu: ZZ01 – 0005351): 100.000 đồng

10, Phật tử Chu Thủy (Trực tiếp tại CLB): 300.000 đồng

Ngày 18/12/2015:

11, Phật tử Ẩn danh (CK Vietcom Bank – Số tham chiếu: VNCK – 0015192): 100.000 đồng

12, Phật tử Phạm Thị Thi (Trực tiếp tại CLB): 100.000 đồng

Ngày 21/12/2015:

13, Phật tử Ẩn danh (CK Vietcom Bank – Số tham chiếu: VNMB – 0161584): 300.000 đồng

Ngày 22/12/2015:

14, Phật tử Vũ Thị Ngoan (CK Vietcom Bank – Số tham chiếu: VNMB – 0198357): 200.000 đồng

Ngày 26/12/2015:

15, Phật tử Đồng Xuân Đăng (Trực tiếp tại CLB): 500.000 đồng

Ngày 28/12/2015:

16, Phật tử Ẩn danh (CK Vietin Bank): 500.000 đồng

17, Phật tử Nguyễn Thị Hà Giang (CK Vietcom Bank – Số tham chiếu: VNVT – 0161095): 500.000 đồng

18, Phật tử Kim Hoa (CK Vietcom Bank – Số tham chiếu: VNCK – 0023805): 200.000 đồng

Ngày 31/12/2015:

19, Phật tử FB Thanh Thuy Hoang (CK Vietcom Bank – Số tham chiếu: 5763 – 0000059): 200.000 đồng

20, Phật tử Ng. Thị Hương (CK Vietcom Bank – Số tham chiếu: 5763 – 0000057): 100.000 đồng

21, Phật tử FB Tu Dieu (CK Vietcom Bank – Số tham chiếu: 5763 – 0000058): 200.000 đồng

22, Phật tử Ẩn danh (CK Vietin Bank): 100.000 đồng

Ngày 01/01/2016:

23, Phật tử Hùng Tình (Trực tiếp tại CLB): 200.000 đồng

24, Phật tử Phương Nguyễn (Trực tiếp tại CLB): 100.000 đồng

25, Phật tử Mỹ Hạnh Lưu (Trực tiếp tại CLB): 100.000 đồng

Ngày 02/01/2016:

26, Phật tử Ẩn danh (CK Vietcom Bank – Số tham chiếu: VNMB – 0196144): 200.000 đồng

Ngày 07/01/2016:

27, Nhóm Phật tử AUTHENTIC (CK Vietcom Bank – Số tham chiếu: ZZ01 – 0004165): 1.000.000 đồng

Ngày 08/01/2016:

28, Phật tử Nguyễn Thị Giang (CK Vietcom Bank – Số tham chiếu: RX56 – 0000016): 489.000 đồng

Ngày 09/01/2016:

29, Phật tử Trang Lưu (Trực tiếp tại CLB): 260.000 đồng

Ngày 11/01/2016:

30, Phật tử Nguyễn Thị Thanh (CK Vietcom Bank – Số tham chiếu: VNCK – 0028761): 300.000 đồng

Ngày 12/01/2016:

30, Phật tử Tu Bi HN (CK Vietcom Bank – Số tham chiếu: VNMB – 0170583): 100.000 đồng

31, Phật tử Ẩn danh (CK Vietcom Bank – Số tham chiếu: VNCK – 0098705): 200.000 đồng

Ngày 19/01/2016:

30, Phật tử Trần Bích Vân (CK Vietcom Bank – Số tham chiếu: ZZ01 – 0004109): 100.000 đồng

Số tiền đã tiếp nhận về chương trình tính đến thời điểm hiện tại: 10.749.000 đồng

Bảng kê chi phí chương trình hỗ trợ Từ 21/11/2015 đến 31/12/2015:

– Ngày 21/11/2015: Chuyển trực tiếp tới A. Luân (Phó Chủ tịch xã Ngàm Đăng Vài): 3.000.000 đồng

– Ngày 21/12/2015: Chuyển khoản tới tài khoản A.Luân (Phó Chủ tịch xã Ngàm Đăng Vài): 5.900.000 đồng

Tổng: 8.900.000 đồng

Số tiền cần tiếp nhận để nấu các bữa ăn sáng cho các em học sinh vùng cao vào tháng 1/2016 là: 8.100.000 đồng

Số dư hiện tại: 1.949.000 đồng (Chưa hỗ trợ tháng 1/2016)

Chi tiết về chương trình: http://www.14chu.com/hỗ-trợ-bữa-sáng-vùng-cao-tới-các-học-sinh-vùng-cao-ngắm-đang-vai.html

Kính nguyện cầu hồng an Tam Bảo gia hộ cho quý vị và thân quyến thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường, sống an lành trong ánh hào quang của mười phương chư Phật.

Lưu ý: Tất cả các khoản ủng hộ về chương trình Hỗ trợ bữa sáng vùng cao tới các học sinh Ngàm Đăng Vài” đều được công khai rõ ràng và kết chuyển trực tiếp đến việc hỗ trợ từng bữa sáng tới các em. Nếu các khoản phát tâm ủng hộ của quý vị không có trên Danh sách tiếp nhận này vui lòng liên hệ về Ban tổ chức chương trình để được làm rõ. Phật tử Khả Anh: 0915 038 616.

Bình luận:


✿ Hà Nội: Ngõ 93 Cầu Giấy,Q. Cầu Giấy Hà Nội ✿ TP.HCM: Số 197/20 Cao Đạt, P.1, Q.5, TP.HCM